Vill du reklamera något?


Innan du påbörjar ditt ärende ber vi dig att läsa igenom våra frågor och svar nedan. Där får du veta vad som gäller och hur du går tillväga. Formuläret för reklamationsanmälan hittar du längst ner på sidan.

Bra att läsa igenom inför din registrering av reklamation

Där ej annat framgår gäller ABM 07 och S:t Eriks allmänna villkor.

Du har väl genomfört mottagningskontroll?

När varan överlämnas skall en avstämning göras mot följesedel samt varan kontrolleras avseende utifrån synliga fel. Då varan avemballeras, eller i annat fall innan varan monteras, skall mottagningskontrollen fullföljas.

Mindre repor och skavmärken kan uppstå under transport och detta är inte att anse som ett fel. I de fall köparen, innan användning av varan, märker eller borde märka att varan är felaktig ska varan inte användas. Reklamation skall alltid göras innan varan sätts/läggs. Lämna skyndsamt, inom en vecka, in en avvikelseanmälan.

Vid akuta ärenden kan S:t Eriks kundservice kontaktas för hjälp, 0771 - 500 400.

 

Gäller din reklamationsanmälan fel i mått på specialbeställd produkt?

När en specialbeställning inkommer så skickas alltid ett underlag till dig som kund tillsammans med din orderbekräftelse. Det är mycket viktigt att du tittar igenom underlaget så att det är korrekt, och kontaktar oss omgående om du ser att underlaget innehåller fel i förhållande till det du önskar beställa.


När orderbekräftelse gått ut och ritningsunderlaget godkänts så skickas beställningen till S:t Eriks produktion för tillverkning. När tillverkningen väl är startad så går det inte längre att stoppa eller göra ändringar i beställningen.

Gäller din reklamationsanmälan färgvariationer?

På grund av naturliga variationer i råvarumaterialet för betong så kan nyansskillnader i färg och ytstruktur förekomma vid olika tillverkningstillfällen. Färg på betongen förändras också med tiden, varför mindre färgskiftningar brukar rätta till sig efter hand. Även naturstensprodukter kan variera i färg och struktur p.g.a. naturliga variationer i berget. Detta betraktas inte som fel i produkten och är inte reklamationsgrundande. En rekommendation är att vid läggning blanda produkter från olika pallar och lager för att få en så jämn yta som möjligt.

Har du funderingar på färgskillnad på produkterna du fått ska du höra av dig till S:t Eriks innan läggning av produkten.

Gäller din reklamationsanmälan kalkutfällning?

Betong innehåller cement som är en kalkbaserad produkt. Kalken kan ibland fälla ut i betongens yta i form av en tunn gråvit eller gulbrun beläggning. Ballast till betong innehåller järn som eventuellt kan vandra med upp till ytan och synas som rödbrun utfällning.

Dessa utfällningar är en naturlig del av härdningsprocessen och påverkar inte produktens kvalitet. Vi hänvisar bl.a. till standarderna SS-EN 1338, SS-EN 1339 samt SS-EN 1340 där detta tas upp.

I regel slits utfällning bort efter kortare eller längre tid beroende på angreppets styrka och på det slitage som ytan utsätts för. Tiden det tar för utfällning att försvinna kan eventuellt reduceras genom behandling med kalkborttagningsmedel.
Kalk- och andra utfällningar är inte reklamationsgrundande.

Gäller din reklamation utseendet på markprodukter av betong?

Skav och skrapmärken kan förekomma på betongprodukter. Det syns allra mest på mörka produkter. Märken försvinner över tid och skrapmärken är inte reklamationsgrundande.

Markprodukter av betong kan ha vissa variationer och mindre ojämnheter i utseendet. Enligt de standarder vi följer, SS-EN 1338 och SS-EN 1339, så ska markprodukternas yta synas på håll, genom att de läggs ut i en kvadrat på golvnivå. En observatör ska stå i naturligt dagsljus på ett avstånd av 2 meter från respektive kant av den lagda kvadraten för att registrera eventuell sprickbildning eller flagning.

Gäller din reklamation utseende på produkten Rustik?

Efterbehandlingen för att få fram Rustik marksten och blocks utseende är en process som kan ge upphov till skav och skrapmärken på produkterna och i vissa fall avslagna ytterhörn. Detta är inte reklamationsgrundande och fläckarna nöts bort med tiden.

Märken och skav kan oftast gömmas då produkterna har flera sidor som går att använda, exempelvis är Rustik marksten vändbar.

Gäller din reklamation ytskador på marksten och plattor?

Skador på ytan kan bero på många olika saker. Observera att betong inte tål salt. Kraftig saltning för snö och issmältning kan få påföljden att det uppstår frostsprängningar och att betongens yta lossnar. Marksten och plattor som utsetts för intensiv saltning ger ingen rätt till reklamation av ytsläpp.

Även plogskador kan uppstå, exempelvis vid kraftig plogning, eller om ytan inte är helt plan. Korrekt underlag och fog är också viktigt för att minska risken för detta.

Marksten och framför allt plattor, som utsetts för dubbdäck kräver särskild utredning från S:t Eriks. Tillverkningsstandarderna inkluderar inte denna typ av slitage.

Ibland uppstår små håligheter i ytan. Orsaken till detta kan vara outblandad cement från blandningsprocessen. Detta syns tyvärr inte vid avsyningen av färdiga plattor utan kan visa sig först senare.

Gäller din reklamationsanmälan toleranser?

Produkterna kan skilja något i mått, exempelvis höjd och bredd. Vi följer gällande standarder för respektive produkt vad gäller toleranser. Toleranser inom gräns är inte reklamationsgrundande.

Gäller din reklamationsanmälan lertegeltak?

Kopia på utfärdad garantisedel måste alltid bifogas vid reklamation.

Gäller din reklamation transportskada?

När varan överlämnas ska en avstämning göras mot följesedel samt varan kontrolleras avseende utifrån synliga fel. Mindre repor och skavmärken kan uppstå under transport och detta är inte att anse som ett fel.

Synliga transportskador måste antecknas på frakt-/följesedel (både kundens och chaufförens exemplar) för att reklamationen ska vara giltig. Foto på den skadade varan innan avlastning är ett bra kompletterande stöd i vår utredning. Bifoga kopia på frakt-/följesedeln samt foto på skadan i din reklamationsanmälan. För reklamation av dolda transportskador krävs tydliga bilder av skadorna i din reklamationsanmälan. Transportskador ska anmälas inom 7 dagar. Vid akuta ärenden kan S:t Eriks kundservice kontaktas för hjälp.

Hur lång tid tar det innan jag får svar på min reklamation?

Inkomna reklamationsärenden tas emot av våra reklamationshandläggare som skyndsamt gör en första bedömning gällande tillräcklig information i ärendet samt eventuella akuta åtgärder som behöver tas om hand. Därefter utreds respektive reklamation hos berörd avdelning inom organisationen.

Vi strävar efter så korta ledtider som möjligt. Exakt hur lång tid ett ärende tar beror bland annat på dess komplexitet. Enklare ärenden bör inte ta mer än någon vecka att besvara. Under högsäsong och vid större och mer komplexa ärenden kan utredningstiden givetvis bli längre. 

Gäller din reklamation utseendet på markprodukter av betong?

Skav och skrapmärken kan förekomma på betongprodukter. Det syns allra mest på mörka produkter. Märken försvinner över tid och skrapmärken är inte reklamationsgrundande.

Markprodukter av betong kan ha vissa variationer och mindre ojämnheter i utseendet. Enligt de standarder vi följer, SS-EN 1338 och SS-EN 1339, så ska markprodukternas yta synas på håll, genom att de läggs ut i en kvadrat på golvnivå. En observatör ska stå i naturligt dagsljus på ett avstånd av 2 meter från respektive kant av den lagda kvadraten för att registrera eventuell sprickbildning eller flagning.

Reklamationsanmälan

Kära kund,

För att vi ska kunna hantera ditt ärende behöver vi få in några viktiga uppgifter från dig.

Observera att förlängda svarstider kan förekomma under semestertider.  

 • Reklamationer kan endast göras av entreprenörer och återförsäljare med kundnummer. Om du som privatperson vill returnera eller reklamera en produkt kan du vända dig till den återförsäljare där du gjort ditt inköp.

 • Fyll i dina uppgifter i formuläret. När du klickat på ‘Skicka’ registreras ärendet automatiskt i vårt reklamationssystem och kommer att behandlas av våra handläggare. Vi strävar alltid efter en snabb hantering av ditt ärende, men hur lång tid det tar beror bland annat på ärendets komplexitet. 

 • Om du är i behov av ersättningsprodukter omgående ber vi dig att skriva detta i formuläret. Dessa kommer då att skickas ut med en ny faktura. När ärendet hanterats och utretts som reklamationsgrundande genomförs en kreditering.

 • Att bifoga bilder på de produkter som ska reklameras är ett krav och till mycket god hjälp i vårt utredningsarbete. Begränsning finns på 100 mb för film och 500 mb för flera filer. Tänk på att vid tyngre filer kan det ta lite längre tid när formuläret skickas. Finns information om ingjutet formnummer, etiketter, etc. är även detta till stor hjälp i vårt arbete med korrigerande åtgärder. Vid transportskada ska utöver bild på skadad produkt även följesedel bifogas.

 • Har du några frågor? Börja med att läsa igenom våra frågor och svar. Om du behöver ytterligare hjälp är du välkommen att kontakta oss.
  Entreprenör: 
  norr.b2b@steriks.se
  vast.b2b@steriks.se
  syd.b2b@steriks.se
  Återförsäljare: 
  kundservice@steriks.se