Vad gör en stad attraktiv?

 

Forskning visar att folk vill bo i städer med stark arbetsmarknad och ett rikt kulturutbud för människor i alla åldrar.

Men en stor amerikansk studie från 2009 slår fast att den tredje viktigaste faktorn för att människor ska trivas i en stad är att det finns estetiskt vackra platser.

Människor dras alltså till arbete, liv och skönhet. Därför tror vi att fler skulle tycka om sin stad om vi fyllde på med vackra sociala miljöer, där det finns bekväma sittmöbler som främjar mänskliga möten och lekfull interaktion.

 

Se nya Outline-serien
Outline_2.7_1920_webb
Samlad bild Outline

Hela Sverige ska leva

Många småstäder krymper.

Unga vuxna flyttar dit kulturutbudet och karriärmöjligheterna är större. Ju fler unga som flyttar desto mer vrids kulturen att passa en åldrande befolkning - äldre fattar beslut som gynnar äldre. Då flyttar ännu fler unga, vilket gör att befolkningsunderlaget tryter och näringslivet får svårt att överleva. 

Men om vi bygger platser och miljöer som är vackra, roliga och intressanta för människor i alla åldrar så kanske vi kan öka småstädernas attraktivitet en smula.

Det kommer inte häva urbaniseringen, men det kanske blir en bromsmedicin som gör att fler trivs och stannar kvar.

Se nya Outline-serien
Gottsundabänken

Design och funktion som folk vill använda

En kylig vinterdag 2009 cyklade Landskapsarkitekten Sari Lindvall längs Fyrisån i Uppsala. Det slog henne att bara en enda bänk längs ån användes - det uppvärmda sittkonstverket Jona av Kajsa Mattas.

Sari skrev ett examensarbete som konstaterar att uppvärmda bänkar i offentlig miljö används långt mer än kalla bänkar, och att varma bänkar ökar tillgängligheten, ger friskare befolkning och säkrare miljöer. Det gav Uppsala kommun idén att ta fram varma betongbänkar som värms energisnålt av spillvärme från fjärrvärmenätet.

Designgruppen Form Us With Love ritade Gottsundabänken som tillverkades av S:t Eriks fabrik i Kil. Idag finns tre varma Gottsundabänkar i Uppsala, som används flitigt året om.

Har du en vision om hur en betongprodukt ska se ut och fungera, så kan vi förverkliga den åt dig!

Läs mer om Gottsundabänken
DJI_0060_skolgård

Lekfulla och säkra skolmiljöer

Barnen ska kunna leka säkert i fantasifulla miljöer som stöttar det pedagogiska arbetet. Alla material ska tåla att användas och vara enkla att sköta om under en lång tid.

S:t Eriks har många produkter som tack vare sin hållbarhet är lämpliga för skolmiljöer. Bänkar och organiskt formade multifunktionella produkter som går att sitta, leka och umgås på. Tunga krukor som stänger ute farlig trafik samtidigt som det ger grönskande inslag i barnens vardag. Cykelställ, trappor och mycket annat.

Optimized-Fristadplattan_MB02

Vackra och programmerbara torg

Torget är en viktig plats som ska rymma många olika evenemang och aktiviteter. Det är en demokratisk yta där medborgare ska kunna demonstrera och ge uttryck för åsikter, men också en kulturell plats för konserter, festivaler och sammankomster.

Med specialbyggda gjutformar hjälper vi dig förverkliga produkter i organiska former som står kvar långt efter att du och dina barn gått i pension. Vi kan också hjälpa dig skapa kreativa läggningsmönster för marksten och ta fram helt unika marksten av betong.

Taget-Trafikavstangare-X2000-MB_05 (kopia)

Funktionella buss- och järnvägsstationer

Buss- och järnvägsstationer är viktiga nav i städer och det första intrycket många får av en plats. Samtidigt vill ingen egentligen vara där - man ska ju bara ta bussen, eller byta tåg - och det är viktigt att kunna orientera sig.

S:t Eriks hjälper dig hitta rätt sten- och betongprodukter. Allt från halksäkra marksten med rätt friktionstal till krukor, trappor och bänkar som lever upp till alla kravspecifikationer.

Lokrannan-MB-03_crop

Sköna park- och innergårdsmiljöer

I parker får det gärna finnas ordentligt med grönska och växtlighet. Kreativiteten får spela fritt i gestaltningen eftersom det brukar finnas få tekniska krav och en generös budget.

Här passar det med natursten, eller speciellt designade betongmarksten i kreativa läggningsmönster för att gestalta platsens unika egenskap.

S:t Eriks hjälper dig kundanpassa eller hitta rätt sten- och betongprodukter till ditt nästa parkprojekt.

Sommarblommor i stor, rund kruka

Säker stadsmiljö med tunga betongprodukter

Att skapa trygga stadsmiljöer har blivit allt viktigare de senaste åren. Ett öppet samhälle med demokratiska värderingar och yttrandefrihet kan också bli sårbart för yttre påverkan.

För att stänga av trafiken kan du använda vackra designade produkter av betong, som planteringskrukor och bänkar. Betongens tyngd adderar trygghetskänsla.

Innerkruka med växter transporteras av truck

Tungt men inte opraktiskt

Tungt är bra ur trygghetssynpunkt men är det inte också lite opraktiskt?

Nej, inte nödvändigtvis. Till många planteringskärl finns det planteringsinsatser med lyftöglor så att växtligheten kan lyftas ur krukan för vinterförvaring eller tas in för omplantering där trädgårdsmästare kan arbeta vidare i skydd för både väder och vind. 

Betong - för en hållbar framtid

Betongprodukter har lång livstid och kräver minimalt underhåll. En färdig betongprodukt avger inga miljöfarliga ämnen. Den hjälper däremot aktivt till att förminska det miljöavtryck som uppstår vid cementtillverkning, som är bindemedlet i betong, genom att "äta" CO2 under hela sin livslängd, så kallad karbonatisering. När du väl väljer att byta ut din produkt kan den krossas och nyttjas som utfyllnad i nya betongprodukter. Cirkulärt så det förslår!

S:t Eriks arbetar med, och har åtskilliga initiativ och mål framåt, för att vara det självklara valet i ett hållbart samhällsbyggande. Läs mer om S:t Eriks Löv 2-1viktiga initiativ för miljöförbättringar.

Två personer som diskuterar produktutvecklingsförslag

Se möjligheterna med betong!

 

Vi är många som gillar betong och det är kanske inte så konstigt, vi jobbar med det varje dag. Men vi får också, till vår stora glädje, många förfrågningar där det finns idéer om förädlingar och utvecklingar av vårt sortiment där slutprodukten blir något alldeles extra! Några exempel på det ser ni nedan bland våra inspirationsbilder. Eller läs mer om hur företaget Everstyle tagit Bergen-krukan till nya nivåer med sitt motivtryckta kakel! 

Bergenkruka i berså-skrud!

Inspiration/Referensobjekt

Påkörningsskydd Tåget, framtogs på specialuppdrag till Jernhusen och finns att beskåda utanför Malmö Central.
Tågformad trafikavstängare i stadsmiljö

L-stödsmurar med matrisgjutet motiv samt måttanpassade betongblock med kompletterande träsits. 

Malmö, Kockumsparken

Sittbänkar och avskärmande betongmur med motiv

Uppvärmd betongbänk som värms energisnålt av spillvärme från fjärrvärmenätet.

Designgruppen Form Us With Love ritade Gottsundabänken som tillverkades av S:t Eriks fabrik i Kil. Idag finns tre varma Gottsundabänkar i Uppsala, som används flitigt året om.

Person sittande i solsken på bänk av formgjuten betong

Farledsmarkör vid inlopp till gästhamn.

Malmö, Västra hamnen

Fyrliknande farledsmarkör vid hamninlopp

Kontakta oss

Vill du veta mer om S:t Eriks sortiment för offentlig miljö och behöver ett bollplank för dina idéer står vi gärna till förfogande! 

Fyll i dina kontaktuppgifter, och vilka uppgifter du söker eller fråga som du behöver bistånd i så återkommer vi med mer information och stöd!

Fyll i dina kontaktuppgifter