Montera Terrakomp® farthindermoduler

Det är enkelt att montera ett Terrakomp® farthinder. Nedan följer monteringsanvisning som visar de viktigaste stegen i monteringen. Observera! Montage förutsätter att underarbetet är korrekt utfört enligt AMA anläggning.

Monteringsanvisning

Monteringsanvisning-Terrakomp-Farthinder-2 Såga hål  asfalt

1. Skär asfalten. Tänk på att skära upp tillräckligt stort schakt för att få utrymme att eftervibrera runt omkring modulerna.

Monteringsanvisning-Terrakomp-Farthinder-3 Gräv ned till terass

2. Gräv ned till terass, eller ett bra underlag för bärlagret.

Monteringsanvisning-Terrakomp-Farthinder-4 Lägg ut bärlager

3. Lägg ut bärlager vid behov, jämna av och packa materialet

Monteringsanvisning-Terrakomp-Farthinder-5 Fyll med sättlager

4. Fyll med sättlager, flis 2-4 mm, packa och dra av/stocka bädden.

Monteringsanvisning-Terrakomp-Farthinder-6 Placera Terrakompmodul

5. Farthindermodulerna lyfts på plats, tag sedan bort lyftöglorna.

Monteringsanvisning-Terrakomp-Farthinder-7 Montera plåtar

6. Montera plåtarna för att fixera modulerna mot varandra. Borra och montera i expanderbulten.

Monteringsanvisning-Terrakomp-Farthinder-8 Asfaltera upp mot hindret

7. Asfaltera upp mot farthindret, hårdgör ytan mellan modulerna i valfritt material.

Färdigt farthinder, redo för trafik.

8. Ett färdigt farthinder redo för trafik omedelbart efter installation.

Kontakta oss

Vill du veta mer om Terrakomp© och hur du kan få minskade projekterings-/planeringskostnader gällande framförallt trafikomläggningar och faktisk utförandetid.

Fyll i dina kontaktuppgifter, dina önskemål. så återkommer vi med mer information och stöd.

  1. En personlig kontakt

    Du får en personlig kontakt som bland annat kan hjälpa dig ta fram det underlag du behöver för att  hjälpa dig med frågor runt AMA-koder och projektering 

  2. Ritningsunderlag

    Vi hjälper er att utifrån ert ritningsunderlag ta fram produktionsritningar anpassade efter era mått

  3. Produktion

    Vi kommer överens om hur, var och när leverans skall ske utefter de förutsättningar projektet medger.

Fyll i dina kontaktuppgifter