Montera Terrakomp® refug-moduler

Det är enkelt att sätta en refug uppbyggd på Terrakomp®-moduler. Nedan följer monteringsanvisning som visar de viktigaste stegen i monteringen. Observera! Montage förutsätter att underarbetet är korrekt utfört enligt AMA anläggning.

Monteringsanvisning

Terrakomp Refug_2

1. Skär asfalten. Tänk på att skära upp tillräckligt stort schakt för att få utrymme att eftervibrera runt omkring modulerna.

Terrakomp Refug_3

2. Gräv ur till terass vid behov.

Terrakomp Refug_4

3. Lägg ut bärlager vid behov, jämna av och packa materialet.

Illustration föreställande två hål förberedda med sättmaterial för montage av Terrakomp refug-moduler

4. Lägg ut och packa sättmaterialet. Säkerställ att det ligger under hela modulen genom avdragning för traditionell plattläggning..

Terrakomp Refug_7

5. Refugmodulerna lyfts på plats, tag sedan bort lyftöglorna.

Terrakomp Refug_9

6. Motasfaltera och montera sedan stolpar. Klart!

Kontakta oss

Vill du veta mer om Terrakomp© och hur du kan få minskade projekterings-/planeringskostnader gällande framförallt trafikomläggningar och faktisk utförandetid.

Fyll i dina kontaktuppgifter, dina önskemål. så återkommer vi med mer information och stöd.

  1. En personlig kontakt

    Du får en personlig kontakt som bland annat kan hjälpa dig ta fram det underlag du behöver för att  hjälpa dig med frågor runt AMA-koder och projektering 

  2. Ritningsunderlag

    Vi hjälper er att utifrån ert ritningsunderlag ta fram produktionsritningar anpassade efter era mått

  3. Produktion

    Vi kommer överens om hur, var och när leverans skall ske utefter de förutsättningar projektet medger.

Fyll i dina kontaktuppgifter